Nimeton suunnmalli 18

Kysely museoalan harjoitteluista korkeakouluille / Museoalan ammattiliitto MAL ry

Pyydämme korkeakouluanne/oppiainettanne vastaamaan kyselyyn mikäli opiskelijanne suorittavat harjoitteluita museoalalla. Vastauksia käytetään museoalan edunvalvonnan kehittämiseksi sekä onnistuneen museoharjoittelun oppaan luomiseksi, joka hyödyttää niin harjoittelijoita kuin museoita ja korkeakouluja. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Kyselyn vastausaikaa on pidennetty 18.6.2021 saakka. Kiitos vastauksista!

Lisätiedot:

Järjestökoordinaattori Heta Hedman

heta.hedman(at)museoalanammattiliitto.fi / toimisto(at)museoalanammattiliitto.fi

Taustatiedot

Kyselyyn voi osallistua anonyymisti. Halutessanne voit kuitenkin kertoa korkeakoulunne ja yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot.

Mitä kautta löysit kyselyn?

Onko korkeakoulunne..

Mitä pääaineita/opintosuuntia museoalalla harjoittelunsa suorittavat opiskelijanne edustavat?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Suorittavatko opiskelijanne harjoitteluita museoalalla..

Arvioi kuinka suuri osa opiskelijoistanne suorittaa museoalan harjoittelun seuraavissa opintovaiheissa.

Miten opiskelijat yleensä löytävät museoalan harjoittelupaikan?

Arvioi kuinka usein opiskelijanne suorittavat harjoitteluita seuraavan tyyppisissä museoissa tai muissa museoalan organisaatioissa

Tarkemmat museotyyppien määrittelyt löydät Suomen Museoliiton sivuilta: https://www.museoliitto.fi/index.php?k=8370.

Arvioi kuinka usein opiskelijanne suorittavat harjoitteluita seuraavilla sektoreilla.

Suorittavatko opiskelijat harjoitteluita usein korkeakoulunne/oppiaineenne yhteistyömuseoissa?

Esimerkiksi museot, joiden kanssa toteutetaan yhteistyössä museologian opintoja.

Arvioi kuinka usein opiskelijanne löytävät harjoittelupaikan seuraavilta alueilta.

Arvioi kuinka usein opiskelijoidenne harjoittelut ovat seuraavan pituisia.

Ohjataanko tai kannustetaanko opiskelijoita suorittamaan tietyn mittainen harjoittelu korkeakoulun puolesta?

Mikä on minimikesto palkalliselle ja palkattomalle harjoittelulle, jonka voitte korkeakoulun puolesta hyväksyä?

Harjoittelun aikaiset tehtävät ja ohjaus

Arvioi kuinka usein seuraavia tehtäviä kuuluu opiskelijoidenne suorittamiin harjoitteluihin.

Voit halutessasi tarkentaa ja täydentää tässä harjoittelun aikaisiin tehtäviin liittyvää vastausta.

Minkälaisia kommentteja olette saaneet harjoittelun suorittaneilta harjoittelun tehtävien mielekkyydestä?

Edellyttääkö korkeakoulu harjoittelupaikalta jotakin harjoittelijan ohjaamisesta?

Harjoittelun palkkaus ja rahoitus

Ovatko opiskelijoidenne suorittamat museoalan harjoittelut palkallisia?

Halutessasi voit täydentää edellisessä kohdassa antamaasi vastausta.

Tarjotaanko opiskelijoille korkeakoulun myöntämää palkkaseteliä/harjoittelutukea museoalan harjoitteluita varten?

Missä tilanteissa korkeakoulu osallistuu sopimuksen/sitoumuksen tekoon harjoittelupaikan kanssa harjoittelun tavoitteista?

HUOM! Eri asia kuin työsopimus. Voit valita useamman vaihtoehdon.

Voit halutessasi tarkentaa edellisessä kohdassa antamiasi vastauksia.

Tuleeko harjoittelijoiden toimittaa korkeakoululle raportti tai muu kertomus harjoittelusta?

Tuleeko harjoittelijoiden toimittaa korkeakoululle työtodistus suoritetusta harjoittelusta?

Muut

Ovatko opiskelijanne kokeneet ristiriitatilanteita museoalan harjoittelupaikan kanssa (tietonne mukaan)?

Mikäli opiskelijat ovat kokeneet ristiriitatilanteita tai esimerkiksi epäasiallista käytöstä, kerrotko asiasta hieman enemmän. Käsiteltiinkö asiaa jotenkin korkeakoulun kanssa ja saatiinko siihen ratkaisu?

Mikäli opiskelijanne ovat suorittaneet tai suunnitelleet suorittavansa museoalan harjoitteluita koronapandemian aikaan, onko koronalla ollut jotakin vaikutusta harjoitteluiden toteutumiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Mikäli koronapandemialla on ollut vaikutusta opiskelijoidenne harjoitteluihin, kerrotko siitä hieman tarkemmin?

Oletteko korkeakoulun puolelta kysyneet neuvoa Museoalan ammattiliitosta harjoitteluun liittyvissä asioissa? Mikäli olette, onko saamistanne neuvoista ollut hyötyä harjoittelun toteuttamisen kannalta?

Voit halutessasi täydentää antamiasi vastauksia tai kertoa jotakin muuta opiskelijoidenne suorittamista harjoitteluista tai korkeakoulunne harjoittelukäytännöistä.

Muut terveiset ja toiveet Museoalan ammattiliitolle?

Suuret kiitokset vastauksista!