Etatyokysely banneri

Museoalan etätyökysely 2022

Millainen rooli etä- ja hybridityöllä on tulevaisuuden museoalalla?

 

Viime vuosina työn tekemisen murros on uudistanut tapaa tehdä töitä kaikilla aloilla. Uudet työn tekemisen mallit ovat alkaneet vakiinnuttaa paikkaansa myös museoalalla. Tässä kyselyssä kartoitamme etä- ja hybridityön nykytilaa ja tulevaisuutta museo- ja kulttuuriperintöalan tehtävissä toimivien henkilöiden näkökulmasta. Toivomme kyselyyn vastauksia monipuolisesti alan eri työkentillä ja eri asemissa työskenteleviltä henkilöiltä. Olemme kiinnostuneita myös opintojensa loppusuoralla olevien tai vastavalmistuneiden näkemyksistä.

Kysely on jaettu kuuteen osioon, joissa on 2-5 kysymystä. Lisäksi jokaisen osion teemaa on mahdollista kommentoida avoimella vastauksella. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 min.

Vaikka koronapandemia on vauhdittanut työn tekemisen mallien monipuolistumista, tässä kyselyssä emme tarkastele työntekoa poikkeustilanteessa. Kyselyn tarkoitus on selvittää, millainen rooli ja millaisia vaikutuksia etä- ja hybridityöllä on tai voisi olla museoalalla. MAL ry laatii kyselyn vastausten pohjalta toimivan etätyön suositukset.

Kysely on avoinna 31.7.2022 saakka.

Taustatiedot

Millä sektorilla työskentelet?

Millä työkentällä työskentelet ensisijaisesti?

Mikä on asemasi työntekijänä?

Tarkenna halutessasi tehtävänimikettäsi

0 / 35

Oletko MALn jäsen?

Työtehtävien soveltuvuus etätyöhön

Ovatko työtehtäväsi sellaisia, että etätyön tekeminen on sinulle tällä hetkellä mahdollista?

Olisiko työnkuvaasi mahdollista kehittää työalueen sisällä niin, että etätyön edellytykset olisivat paremmat?

Mikä työn tekemisen malli olisi sinulle mieluisin?

Kommentoi halutessasi osion vastauksia

Työn johtaminen etätyömallissa

Miten työnantajasi suhtautuu etätyöhön?

Onko esihenkilösi tukenut sinua riittävästi etätyön aikana?

Jos toimit esihenkilötehtävissä, oletko kokenut tehtäväsi haastavaksi etätyöskentelymallissa?

Kommentoi halutessasi osion vastauksia

Etätyön vaikutukset työntekoon

Etätyön positiiviset vaikutukset työssäni

1 = ei ollenkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä

Etätyön negatiiviset vaikutukset työssäni

1 = ei ollenkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä

Kommentoi halutessasi osion vastauksia

Yhdenvertaisuus ja työhyvinvointi

Koetko, että etätyö eriarvoistaa työyhteisösi jäseniä?

Koetko, että etätyö vaikuttaa työtehtävien jakautumiseen työpaikallasi?

Koetko, että etätyö vaikuttaa negatiivisesti työyhteisösi ilmapiiriin?

Koetko, että mahdollisuus etätyöhön parantaa työhyvinvointiasi?

Kommentoi halutessasi osion vastauksia

Etätyön pelisäännöt

Työpaikallani on laadittu etätyön pelisäännöt

Etätyön pelisäännöt on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa

Kommentoi halutessasi osion vastauksia